دسته: تربیت فرزندان

تربیت فرزندان

کودک آزاری – راهنمایی برای پدر و مادرها و پرستاران بچه

کودک آزاری یک ضربه ی روحی و عاطفی برای خانواده نیست، بلکه تجربه ای وحشتناک برای کودکان است. بچه ها به خاطر احساس خجالت، گناه و حتی سردرگمی، از اطلاع دادن اتفاقی که برایشان افتاده به خانواده شان خودداری میکنند....

تربیت فرزندان

دلایل دروغ گفتن کودکان چیست و والدین در برابر آن باید چه واکنشی نشان دهند؟

اغلب به دروغ هایشان لقب هایی همچون دروغ مصلحتی و یا دروغ ساختگی میدهند تا مسیر را برای دروغ گفتن هموار سازند. همه کودکان نیز احتمالا در برهه ای از زندگی خود دروغگویی را تجربه میکنند. در حالیکه کودک کوچک...

تربیت فرزندان

آیا نوزادان میتوانند بفهمند چه زمانی پدر و مادرها دعوا میکنند؟

بله میتوانند! تأثیرات بدی هم روی انان دارد. اما در مورد این مشکل چه کاری میتوانیم بکنیم؟ گاهی اوقات نوزادان بحث و دعواهای ما را اتفاقی میشنوند. ایا زمانی پدر و مادرها دعوا میکنند، باعث اضطراب کودکان می‌شود؟ تحقیقات نشان...