دسته: تربیت فرزندان

دروغ گفتن کودکان
تربیت فرزندان

دلایل دروغ گفتن کودکان چیست و والدین در برابر آن باید چه واکنشی نشان دهند؟

اغلب به دروغ هایشان لقب هایی همچون دروغ مصلحتی و یا دروغ ساختگی میدهند تا مسیر را برای دروغ گفتن هموار سازند. همه کودکان نیز احتمالا در برهه ای از زندگی خود دروغگویی را تجربه میکنند. در حالیکه کودک کوچک...

اضطراب کودکان
تربیت فرزندان

آیا نوزادان میتوانند بفهمند چه زمانی پدر و مادرها دعوا میکنند؟

بله میتوانند! تأثیرات بدی هم روی انان دارد. اما در مورد این مشکل چه کاری میتوانیم بکنیم؟ گاهی اوقات نوزادان بحث و دعواهای ما را اتفاقی میشنوند. ایا زمانی پدر و مادرها دعوا میکنند، باعث اضطراب کودکان می‌شود؟ تحقیقات نشان...