دسته: تربیت فرزندان

اضطراب کودکان
تربیت فرزندان

آیا نوزادان میتوانند بفهمند چه زمانی پدر و مادرها دعوا میکنند؟

بله میتوانند! تأثیرات بدی هم روی انان دارد. اما در مورد این مشکل چه کاری میتوانیم بکنیم؟ گاهی اوقات نوزادان بحث و دعواهای ما را اتفاقی میشنوند. ایا زمانی پدر و مادرها دعوا میکنند، باعث اضطراب کودکان می‌شود؟ تحقیقات نشان...