دسته: همسرداری

ارگاسم زن
همسرداری

هر آنچه از ارگاسم زنان باید بدانید

برخلاف برخی از حیوانات، انسان‏های مؤنث می‎توانند در هر زمانی در طول ماه، رابطه جنسی برقرار کنند. البته برای تخمک گذاری یا باردار شدن مجبور به ارگاسم نخواهند بود. بسیاری از مسائل مربوط به ارگاسم زن هنوز درک نشده است...