برچسب: آزمایش آنومالی جنین

آنومالی چیست
بارداری

آنومالی چیست؟ – اسکن ناهنجاری‌های جنین در هفته ‌های ۱۸ تا ۲۱ بارداری

به شما تبریک می‌گوییم! با رسیدن به هفته بیستم بارداری، نیمی از دوران حمل جنین در وجود خود را به سرانجام رسانده‌ اید و در واقع محیط پرورش او را به خوبی فراهم کرده ‌اید. اکنون حس زیبای مادر بودن...