برچسب: کودکان خلاق

خلاقیت کودک
تربیت فرزندان

۵ عملی که خلاقیت کودک تان را نابود می‌ کند

اگر به خلاقیت کودک خود اهمیت می‌دهید، از انجام این کارها اجتناب کنید. ما اغلب، خلاقیت را توانایی ساخت ابزار منحصر به فرد تلقی می‌کنیم. با این حال، می‌تواند خیلی بیشتر از اینها باشد. خلاقیت، توانایی تفکر به روشی خلاق...